Message Important – Important Communication

 New Calendar 2021 is Online  !

La reprise est prévue en  Mai 2021, visitez notre page calendrier

La reprise de nos activités restant en attente de la levée des restrictions sanitaires.

Soyez prudents, respectez les recommandations officielles, évitez les contacts inutiles et restez autant que possible chez vous. Prenez également bien soin de vos proches.

The New 2021 Calendar is Online

The recovery is scheduled for May 2021, visit our page calendar

The resumption of our activities pending the lifting of health restrictions.

 

Be careful, follow official recommendations, avoid unnecessary contact, and stay at home as much as possible. Also take good care of your loved ones.

De nieuwe Kalender 2021 is Online!

Het herstel staat gepland voor Mei 2021, kijk onze pagina kalender

De hervatting van onze activiteiten blijft in afwachting van de opheffing van gezondheidsbeperkingen.

 

Blijf voorzichtig, respecteer de officiële aanbevelingen, vermijd onnodige contacten en blijf zoveel mogelijk thuis. Zorg ook goed voor uw naasten en familie.